GEOLAB s.r.o., Popradská 90, 040 01 Košice
+421 915 853 099
+421 915 853 099
geolab@geolabke.sk

Kontakt

GEOLAB, s.r.o.
Popradská 90
040 11 Košice

Pracovisko
Laboratórium analýzy vôd a zemín

Mgr. Adriana Vasiľová

vedúca laboratória
geolab@geolabke.sk

+421 55 699 84 10 – 11
+421 915 853 099

MVDr. Eva Schreierová, MHA

manažér kvality
schreierova@geolabke.sk

+421 55 699 84 10 – 11

Ing. Irina Adamenková

metrológ
adamenkova@geolabke.sk

+421 55 699 84 10 – 11

Objednávkový formulár

Tu si môžete stiahnuť nás kompletný objednávkový formulár