GEOLAB s.r.o., Popradská 90, 040 01 Košice
+421 915 853 099
+421 915 853 099
geolab@geolabke.sk
GEOLAB s.r.o.

GEOLAB s.r.o., laboratórium analýzy vôd a zemín je v zozname laboratórií oprávnených na vykonávanie rozborov všetkých typov vôd, vydané MŽP SR.

Naše služby

Sme skúšobné laboratórium s fixným rozsahom akreditácie, ktoré je spôsobilé vykonávať fyzikálno-chemické, chemické a rádiologické skúšky pitných, povrchových, podzemných, surových, závlahových vôd a vôd na kúpanie, vodných výluhov, ako aj odber vzoriek surových, pitných, povrchových a podzemných vôd.

Prečo nás potrebujete?

Fyzikálno-chemické a špeciálne analýzy vody pitnej, podzemnej, povrchovej a odpadovej

Rozbor zemín
(vybrané špeciálne analýzy)

Odbery všetkých typov vôd
Poradenstvo a konzultácie v oblasti kvality vôd a ochrany životného prostredia
Spoločnosť GEOLAB s.r.o. je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou(SNAS, Reg. No. 290/S-237).

Kontakt

Adresa

Popradská 90
040 01 Košice
Slovenská republika

ING. VLADIMÍR FABIAN

Riaditeľ spoločnosti
Mail: geoslovakia@geoslovakia.sk
Tel: +421 905 206 361